Zvolte jazyk

  • English (United Kingdom)
  • Français (France)
  • Deutsch (Deutschland)
  • Czech (Čeština)

Sejde z očí, sejde z mysli.


Význam a původ

Přísloví "Sejde z očí, sejde z mysli" naznačuje, že lidé mají tendenci zapomínat nebo ztrácet zájem o věci, které nejsou bezprostředně viditelné nebo přítomné. Jinými slovy, když už něco nebo někdo není v zorném poli nebo pozornosti, snadno se na to zapomene nebo se to ignoruje.

Původ tohoto přísloví lze vystopovat až do starověku a jeho varianty lze nalézt v různých kulturách. Myšlenka, která stojí za tímto příslovím, je běžným aspektem lidské psychologie - tendence soustředit se na to, co je právě v našem povědomí, a přehlížet věci, které aktivně nevnímáme. Přísloví se používá v literatuře a v rozhovorech, aby vyjádřilo myšlenku, že nepřítomnost může vést k zapomnětlivosti nebo nedostatku pozornosti.