Zvolte jazyk

  • English (United Kingdom)
  • Français (France)
  • Deutsch (Deutschland)
  • Czech (Čeština)

Není všechno zlato, co se třpytí.


Význam a původ

Přísloví "Není všechno zlato, co se třpytí" je varovným výrokem, který naznačuje, že ne všechno, co se zdá být atraktivní nebo slibné, je nutně cenné nebo pravé. Jinými slovy, vnější zdání může klamat a člověk by neměl posuzovat skutečnou hodnotu nebo povahu něčeho pouze na základě vnějších znaků.

Toto přísloví má starověký původ a lze ho vysledovat z různých zdrojů. Jeden z prvních známých případů se nachází ve hře Williama Shakespeara "Kupec benátský", napsané kolem roku 1596, kde se objevuje věta "Všechno, co se třpytí, není zlato". Myšlenka přísloví však vznikla ještě před Shakespearem, protože podobné výroky lze nalézt v dřívějších spisech a ústních tradicích.

Metaforické použití zlata jako symbolu hodnoty a žádoucnosti činí z přísloví nadčasovou moudrost, použitelnou v různých kontextech. Slouží jako připomínka, že je třeba hledět dál než na povrchní zdání a zvážit podstatu nebo skutečné vlastnosti osoby, věci nebo situace.